ZAPOWIEDZI

                                   (PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO)                                         
 NA ROK 2021
Ktokolwiek znałby przeszkody przeciwko tym związkom, proszony jest o zgłoszenie
do Urzędu Parafialnego
 
 
 

 

 

 
25.
Forystek Mateusz
Ochałek Karolina
Data zapowiedzi
24.10.
2021r.
Wyznanie:
Stan cywilny:
Wyznanie:
Stan cywilny:
24.10.2021r.
31.10.2021r.
07.11.2021r.
Rzymskokatolickie
Kawaler
Rzymskokatolickie
Panna
Zamieszkanie:
Parafia:
Zamieszkanie:
Parafia:
Krajowice
Dąbrówka Gamrat
Bieździedza
 Bieździedza

  

 

26. Żygłowicz Mateusz Reczek Gabriela
Data zapowiedzi
24.10.
2021r.
Wyznanie:
Stan cywilny:
Wyznanie:
Stan cywilny:
24.10.2021r.
31.10.2021r.
07.11.2021r.
Rzymskokatolickie Kawaler Rzymskokatolickie Panna
Zamieszkanie:
Parafia:
Zamieszkanie:
Parafia:
Nawsie Kołaczyckie
Kołaczyce
 
Bieździadka
Bieździedza