Zapraszamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w tygodniku "Niedziela".

Radosnym sercem niesiemy pomoc

W parafii Trójcy Świętej w Bieździedzy działa Koło misyjne dzieci. Pragniemy podzielić się radością  naszego zaangażowania w życie parafii. Jesteśmy małą grupą misyjną, która liczy 30 dzieci. Czujemy się  „ Małymi Misjonarzami” Chrystusa, spotykamy się raz w tygodniu  w salce parafialnej, by uczyć się jeszcze bardziej żyć Jezusem.  

Ogromną radość sprawił nam Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek. Z wdzięcznością przyjął nadesłane z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzenia od dzieci. Naszą posługę otoczył  swoją modlitwą udzielając  nam błogosławieństwa.

Formacja misyjna realizowana jest poprzez modlitwę, propagowanie treści misyjnych w szkole  i w parafii.  Mały Misjonarz to przede  wszystkim świadek  wiary, nadziei i miłości , która mówi nam o tej Maleńkiej Miłości, jaką jest Nowonarodzony Jezus. Na to zaproszenie odpowiadamy  udziałem we Mszy świętej. W miesiącu Październiku dzieci  czynnie włączyły się w  modlitwę Różańcową. W Niedzielę Misyjną i na Roratach  przygotowywały  i prowadziły oprawę liturgiczną.  Z wielkim entuzjazmem i radością dzieci z Koła Misyjnego przygotowały krótki program „kolędników misyjnych”. W Uroczystość Trzech Króli sześć grup dzieci z Koła misyjnego wraz z siostrami Serafitkami i opiekunami  przystrojone w stroje kolędników misyjnych uczestniczyły we Mszy Świętej przygotowując oprawę Liturgii.  

Po zakończonej Eucharystii Ks. Proboszcz Władysław Depa udzielił nam specjalnego błogosławieństwa. Z wielką radością odwiedzaliśmy mieszkańców Bieździedzy i Bieździadki wędrując od domu do domu dzieląc się radością Bożego Narodzenia i zanosząc Błogosławieństwo Nowonarodzonej Dzieciny. Mieszkańcy przyjmowali nas bardzo życzliwie i z wielkim wzruszeniem, pojawiały się w oczach łzy i serdeczne słowa podziękowania. W trudzie naszego przygotowania duchowo wspierali nas nasi duszpasterze pracujący w naszej parafii Ks. Proboszcz jak i Ks. Wikariusz Krzysztof Sławniak. To, że nasze grupy dziecięce mają możliwość rozwoju zawdzięczamy Ks. Proboszczowi Władysławowi Depa, który z wielkim oddaniem zawsze służy nam swoją życzliwością, dobrocią serca, radą i wszelką pomocą. Serdecznie dziękujemy Drogim Rodzicom dzieci i  nauczycielom za zaangażowanie i wsparcie. Szczególne podziękowanie kierujemy w stronę  Dyrektora naszej szkoły Wiesława Jedziniaka  za jego obecność w naszych poczynaniach i działaniach.

Wszystkim mieszkańcom naszej parafii  dziękujemy za każdy gest dobroci i hojność ofiary złożonej na rzecz Misji dla dzieci z Indii. Możemy być dumni,  że dzieci  należące do Koła Misyjnego z naszej parafii potrafią okazać wielkie serce, i poświęcenie, swój wolny czas ofiarować dla swoich rówieśników z krajów misyjnych. 

Wszystkim otwierającym swoje serca i domy  pragniemy jeszcze raz powiedzieć z głębi naszych serc  Bóg  zapłać.  Naszą wdzięczność będziemy wyrażać pełną ufności dziecięcą modlitwą.

s. Łukasza Anna Nylec  (Serafitka)
Katechetka Parafii Trójcy Świętej w Bieździedzy

 

 

Koło misyjne