10 stycznia 2015 r. w Centrum Religijno-Kulturowym Ojców Bernardynów w Rzeszowie odbył się II Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorem festiwalu jest Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie (SML). W festiwalu wzięło udział dwadzieścia chórów w następujących kategoriach: chóry dorosłe, chóry dziecięce oraz zespoły wokalno-instrumentalne i orkiestry.

Nasza schola z Bieżdziedzy zdobyła w tym konkursie Srebrny Medal w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych i orkiestr. 

Flim 1

Flim 2

Flim 3

Więcej zob. http://www.diecezja.rzeszow.pl/?q=node/11475