OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     

VI Niedziela Wielkanocy 09.05.2021 r. 

1.  Dziś Msze Święte o godz. 9:00, 11:00 i 17:00. W tygodniu Msze Św. o godz. 7:00 i 18:00. Nabożeństwa Majowe po Mszy Św. wieczorowej.

2. W tym tygodniu wspominamy:

        Pt.- święto Św. Macieja Apostoła

3. Dziś II niedziela miesiąca, zbieramy ofiary na cele parafii. Można wpłacić na konto lub wrzucając ofiarę do skrzynki z zaznaczeniem czy potrzebne potwierdzenie wpłaty. 

4. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Katolickie Radio Via. 

5. W poniedziałek, wtorek i środę wypadają Dni Krzyżowe. Celem tych dni jest modlitwa o urodzaje i błogosławieństwo w pracy. Po Mszy Św. wieczorowej śpiewając Litanię do Matki Bożej udamy się pod krzyż w obrębie placu kościelnego i tam odmówimy modlitwy oraz zostanie udzielone błogosławieństwo. Bardzo proszę aby w tym czasie przynieść krzyż, który przed laty miał być ustawiony na Łazach a teraz jest w stodole. Poświęcimy go i znajdziemy mu godne miejsce. 

6. W sobotę o godz. 10:00 w Sanktuarium w Lipinkach Ks. Bp udzieli święceń diakonatu. Módlmy się za kandydatów, pośród których jest kl. Tomasz Sienicki z naszej parafii.

7. Bóg zapłać za ofiarę na energię elektryczną braciom z Róży Św. Stanisława Kostki P. Jana Nizioł 100 zł. 

8. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Edwarda Jareckiego i Zofię Pieróg. Wieczne odpoczywanie... 

9. Dziękujemy za sprzątanie kościoła Bierzmowanym i ich rodzinom.  W tym tygodniu na poniedziałek i piątek proszone są następujące osoby: Juszczyk Barbara, Stasiowski Tadeusz, Fundakowska Lucyna, Zemrys Agnieszka, Gozdecka Alicja, Foryś Rafał, Jedziniak Wioletta, Lejkowska Magdalena, Adamczyk Teresa, Filar Małgorzata, Sypień Krystyna.
 

 Ps. Proszę aby sprzątające Panie wypisywały listę następnych i przekazywały s. Szymonie, a także o to, aby nie wyznaczać do sprzątania osób starszych i chorych...