Parafia Bieździedza pod wezwaniem Świętej Trójcy

Parafia erygowana: 1326 r.

Adres:
Bieździedza 51A
38-214 Bieździedza

Telefon: 13 442 66 45

Adres e-mail: par.biezdziedza@gmail.com

Gmina: Kołaczyce, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

Proboszcz: Ks. Zbigniew Preizner RM

Wikariusz: Ks. Grzegorz Guzior

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1409 r.

Odpust parafialny: Uroczystość Trójcy Świętej i Św. Jadwigi Śląskiej (16 października)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica Sióstr Serafitek p.w. św. Józefa, odpust 19.03.

Mieszkańcy parafii:

Terytorium:
Bieździedza - 1224; Bieździadka (oprócz numerów:103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 170, 171, 172, 172A, 173, 174, 175A,176,177, 179, 180, 180A, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 196, 196A, 197, 199, 199A, 200, 201, 202, 204, 204A, 205, 206, 207, 207A, 208, 209, 210, 212, 214, 215, 217, 218A, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 263, 274, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 170, 171, 172, 172a, 172b, 173, 174, 175a, 180a), 1 km.

Cmentarz: gminny - 2,20 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:
Siostry Serafitki
Bieździadka 1, 38-214 Bieździedza, tel. 13 446 03 12,przełożona: S. Symeona Dorota Plesz , 10 sióstr

Wydawnictwa o parafii:
Kozioł Lechowski Andrzej, dr, Parafia Bieździedza w ciągu dziejów, Rzeszów.
Bolesław Wójtowicz, Przewodnik Turystyczny, Bieździedza

Lechwar Mateusz, Architektur i sztuka kościoła pw. Świętej Trójcy w Bieździedzy, Bieździedza 2019, wyd. ruthenus - RAfał Barski, Krosno