Adres:
Bieździedza 51A
38-214 Bieździedza

Telefon: 13 442 66 45

Adres e-mail: biezdziedza @ rzeszow . opoka . org . pl