Kancelaria parafialna czynna:

- codziennie - po Mszy św. wieczornej

- piątek - po Mszy św. wieczornej (narzeczeni)

- Niedziele i Święta oraz pierwsze piątki miesiąca - kancelaria nieczynna

W trakcie wakacji kancelaria czynna jest po wieczornej Mszy św.

Ze względu na ochronę danych osobowych przez telefon nie są udzielane żadne personalne informacje dotyczące wpisów w księgi metrykalne.

Dokumenty wymagane do chrztu:

 1. Metryka urodzenia dziecka z USC.
 2. Akt ślubu rodziców.
 3. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych.
 4. Zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi.
 5. W przypadku dzieci spoza naszej parafii - pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest poza parafią.

  Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:
 • został wyznaczony przez rodziców dziecka;
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, tzn. ukończył 16 lat,
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;
 • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
 • należy do Kościoła katolickiego i prawo kanoniczne (kościelne) nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Dokumenty wymagane do sakramentu Eucharystii:

 1. Akt chrztu dziecka, jeżeli dziecko było chrzczone poza terenem naszej Parafii,
 2. Pozwolenie od proboszcza stałego zamieszkania rodziców dziecka, jeżeli dziecko nie jest członkiem naszej Parafii, a ma pójść do I Komunii św. w tutejszej Parafii.

Dokumenty wymagane do sakramentu bierzmowania:

 1. Metryka chrztu.
 2. W przypadku osób spoza naszej parafii - pozwolenie właściwego proboszcza na bierzmowanie poza parafią.

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:

 1. Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy).
 2. Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych).
 3. Dowód osobisty.
 4. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu).
 5. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej.
 6. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią).
 7. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem).
 8. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 9. Dane świadków ślubu zgodne z dowodami osobistymi (zalecane jest również zaświadczenie z parafii zamieszkania świadków świadczące o praktykowaniu).

Zgłoszenie pogrzebu:

 1. Akt zgonu z USC.
 2. Podać datę i wyznaczoną godzinę pogrzebu uzgodnioną z zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza.

Na wszelkich uroczystościach prosimy przede wszystkim o pełne - związane z przyjęciem Komunii św. - uczestnictwo we Mszy Świętej.