Zdjęcia gabloty parafialnej znajdującej się przedsionku Kościoła.

 

 

Zdjęcia związane z historią kościoła i parafii

Remont murów Kościoła cz. 1